این پرسشنامه آزمون پنج مقیاسی عزت نفس برای کودکان (پپ و همکاران) بوده که در 3 صفحه و در قالب ورد میباشد.

دارای منبع مورد استفاده، راهنمای نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 60 گویه میباشد و پنج مولفه به شرح زیر:

مقیاس کلی، مقیاس تحصیلی، مقیاس جسمانی، مقیاس خانوادگی، مقیاس اجتماعی

دانلود پرسشنامه


سرای پرسشنامه|دانلود انواع پرسشنامه منبع : سرای پرسشنامه|دانلود انواع پرسشنامه |پرسشنامه عزت نفس برای کودکان
برچسب ها : مقیاس ,پرسشنامه ,برای کودکان